Klíčovou dovedností každého úspěšného podnikatele je umět se zastavit a vyhodnotit svůj byznys. Než se pustíte do další aktivity, pojďte si nejprve srovnat, co Vám funguje a co nikoliv, abyste věděli, na čem zapracovat a jaké aktivity si do budoucna rozplánovat.

 Udělejte si SWOT analýzu svého podnikání!
Zkratka SWOT je odvozena od anglických názvů: Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Jednoduše řečeno, stanovte si, v čem jste silní, v čem naopak slabí, v čem je váš byznys ohrožen, a jaké má naopak příležitosti. To je první krok, jak si srovnat v hlavně, jak na tom jste a na co se zaměřit.

 Pokud vedete tým, udělejte si to samé za tým (ideálně s ostatními členy týmu, abyste se společně nastavili a táhli za jeden provaz). Udělejte si skype konferenci a jděte do toho společně.

 Vypište si kroky, které z analýzy vyplývají. To znamená, které je třeba udělat, naučit se, zjistit, prokonzultovat. Udělejte si z toho závěr, s kterým budete moci v budoucnu pracovat. K tomu se ještě dostaneme. Naučte se své aktivity vyhodnocovat, jen tak se můžete posunout a neztrácet čas činnostmi, které nemají výsledky.

 Buďte k sobě upřímní a pište realitu, ne to, co byste chtěli. Nyní jde o to, se na svůj byznys podívat bez růžových brýlí (maximálně s rouškou).

 Napište si to. Jen tak se k tomu můžete kdykoliv vrátit. Také platí, že co napíšete, mysl tomu dává větší důležitost, takže se tomu budete více věnovat, než když si to jen promyslíte v hlavě.

 

Petra Dusovápetra@realitni-marketing.cz